FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

RaboResearch: negatief sentiment in Nederland

belangrijke inzichten
  • De Rabobank heeft onderzocht hoe het kan dat er onder de Nederlandse bevolking een negatief sentiment heerst over de richting waarin het land zich ontwikkelt.

  • In heel Nederland vindt 39% van de ondervraagden dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat, en nog eens 47% gaf aan dat het iets meer de verkeerde kant opgaat dan de goede kant. In Drenthe en Zeeland is men het meest negatief, en op het platteland is men negatiever dan in de stad.

  • Waar hangen deze verschillen in sentiment dan mee samen? Vaak wordt gekeken naar welvaartsverschillen en in Nederland gaat de welvaartsdiscussie vaak over verschillen tussen provincies, de Randstad ten opzichte van de rest van het land, en verschillen tussen de stad en het platteland.

  • Toch vormen welvaartverschillen langs gangbare regionale indelingen (provincie, stad en platteland, Randstad en daarbuiten) over het algemeen geen verklaring voor regionale verschillen in sentiment.

  • De regionale verdeling van brede welvaart en negatief sentiment laten zien dat de verschillen binnen provincies vaak groter zijn dan de verschillen tussen provincies.

  • Alleen de regio’s aan de rand van het land (Zuidoost-Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg) en Groot-Rijnmond springen eruit als het gaat om zowel een lage brede welvaart als een negatief sentiment.

  • De grootste oorzaak van het negatieve sentiment is niet per se de regio waar mensen wonen, maar de sociaaleconomische groep waartoe ze behoren. Met name mensen zonder vaste baan en mensen met een gezondheidsbeperking ervaren over het algemeen mind brede welvaart en zijn bovendien negatiever gestemd.

  • Het welvaartsbeleid vanuit de provincie zou nadrukkelijker de aansluiting moeten zoeken met de mensen waar het om gaat. Dus geen beleid voor de hele provincie, maar beleid dat maatwerk biedt voor de groepen die doorgaans beschikken over een lagere welvaart en eventueel gebieden waar deze groepen oververtegenwoordigd zijn.

Grote regionale verschillen op de dimensies van brede welvaart

Brede welvaart gaat verder dan wat men met elkaar produceert, consumeert en aan inkomsten verdient. Bij brede welvaart gaat het ook over de gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. In totaal zijn er elf welvaartsdimensies die de brede welvaart definiëren. Aan de hand van een jaarlijks terugkerende enquête onder 17.000 Nederlanders, wordt op basis van hun mening over deze elf dimensies de brede welvaart bepaald.

Bron: RaboResearch, Universiteit Utrecht

Kijkende naar de losse dimensies per regio in Nederland, valt op dat in het stedelijk gebied in de Randstad er lager wordt gescoord op de dimensies milieu, huisvesting en veiligheid. Het stedelijk gebied in het algemeen (dus ook steden buiten de Randstad) scoort lager op de dimensies subjectief welzijn, en maatschappelijk betrokkenheid. Het stedelijk gebied in het algemeen scoort echter weer hoger op het gebied van sociale contacten. Voor de overige dimensies (inkomen, gezondheid, werk-privébalans, baanzekerheid en persoonlijke ontwikkeling) is het minder eenvoudig om een ruimtelijk patroon of regio-specifiek verschil te ontdekken.

Lees verder

Bent u geïnteresseerd in hoe de Rabobank het onderzoek naar de brede welvaart en het negatieve sentiment in Nederland precies heeft uitgevoerd? Klik dan op onderstaande link voor het volledige artikel.

 RaboResearch: Veronderstelde welvaartskloof tussen stad en platteland geen verklaring voor negatieve sentimenten

POWERED BY

powered by