FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Noord-Hollandse ondernemers negatiever over economisch klimaat

Belangrijkste inzichten
  • Ondernemers in Noord-Holland negatiever over economisch klimaat, effect Coronacrisis duidelijk zichtbaar in conjunctuurenquête maart 2020.
  • Ondernemers in de sectoren detailhandel en dienstverlening zijn zeer negatief over het economisch klimaat, maar in de sector industrie is men het negatiefst.
  • Verdere verslechtering van economisch klimaat verwacht, veel Noord-Hollandse ondernemers hadden in de huidige meting al gereageerd, voordat op 12 maart de ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden.
Effect coronacrisis duidelijk zichtbaar

Noord-Hollandse ondernemers in de detailhandel, industrie en dienstverlening schatten in maart 2020 het economisch klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in. Er waren meer ondernemers die verwachtten dat het economisch klimaat gaat verslechteren, dan ondernemers die aangaven te verwachten dat het gaat verbeteren. Hoewel ondernemers in de sectoren detailhandel en dienstverlening al zeer negatief zijn over het economisch klimaat, is men in de sector industrie veruit het negatiefst.

Verwachting economisch klimaat in komende 3 maanden, Noord-Holland
Verdere daling economisch klimaat verwacht

In de Conjunctuurenquête Nederland wordt elke maand aan ondernemers gevraagd een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen omtrent hun bedrijf. Ongeveer 90 procent van de respondenten van de conjunctuurenquête onder bedrijven in maart, had al gereageerd voordat op 12 maart ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden. Daardoor komt het effect van deze maatregelen waarschijnlijk nog niet volledig tot uiting in de gemeten verwachtingen van Noord-Hollandse ondernemers. In de enquêtedagen na 12 maart oordeelden ondernemers negatiever.

Meer in het nieuws

Meer data