FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Onbenut arbeidspotentieel in Drechtsteden

Belangrijke inzichten
 • De arbeidsmarkt heeft op dit moment te maken met grote personeelskrapte en dit heeft vergaande gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Tegelijkertijd kent de regio Drechtsteden een omvangrijk onbenut arbeidspotentieel dat bestaat uit werklozen, semi-werklozen en onderbenutte deeltijdwerkers.
 • Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van deze groep, heeft Drechtsteden een onderzoek uit laten voeren door SEOR, met ondersteuning van ArbeidsmarktInZicht (Etil research group) bij de kwantitatieve analyse.
 • Hieruit blijkt dat het onbenut arbeidspotentieel van 2013 tot en met 2021 met 40% is afgenomen; van 37.000 naar 22.000.
 • De groep bevat verhoudingsgewijs wat meer onderbenutte deeltijdwerkers (vaker vrouwen), jongeren tot 25 jaar (vaker actief in formeel onderwijs) en personen met een migratieachtergrond en/of een lager/algemeen onderwijsniveau.
 • De werkzoekenden in deze groepen geven aan dat meerdere drempels hen ervan weerhouden om werk te vinden. Hun arbeidsethos is sterk, maar ze worden geremd door:

  - gezondheidsproblemen,
  - minder menselijk kapitaal (competenties, kennis, sociale vaardigheden enz.),
  - zorg voor kinderen,
  - werkgeversgedrag,
  - inkomensverrekening bij meer uren werk,
  - geen directe financiële noodzaak,
  - psychologische blokkades (schaamte)
 • Zie ook enkele onderstaande citaten van werkzoekenden:

  “Ik heb ook wel gesolliciteerd, maar een werkgever kijkt naar jouw opleiding en die heb ik niet echt. In Suriname heb ik school gedaan op vmbo-niveau." (vrouw, 40 jaar)

  “Toen werd ik ziek. Ik werd dusdanig lichamelijk chronisch ziek dat ik niet meer kon werken, toen zat ik twee jaar in de Ziektewet.” (man, 53 jaar)

  “Ik krijg bijna nergens een gesprek, dus het gaat niet goed. Geen flauw idee waarom, ik krijg nooit antwoord. Ik solliciteer op elke baan die ik kan vinden in de metaal of ICT.”
  (man, 27 jaar)

 • Deze drempels (en de grote diversiteit) maken een 'quick fix' onrealistisch.
 • Werkzoekenden en werkgevers hebben in ieder geval behoefte aan laagdrempelige, centrale ontmoetingsplekken. Naast een fysieke locatie, is de inzet van digitale middelen vooral op zijn plaats wanneer men met werkzoekende jongeren werkt.
Lees meer:

 Download de factsheet
 Download de presentatie
 Download het volledige rapport van SEOR

POWERED BY

powered by