FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Overijsselse arbeidsmarkt blijft goed presteren

Belangrijkste inzichten
  • De Nederlandse economie is in het 2e kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. 
  • Nieuwste vooruitzichten van het CPB:  economische groei valt in 2020 terug naar 1,4%. Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. Ondanks een kleine stijging, blijft de werkloosheid in 2020 uitzonderlijk laag. 
  • De Overijsselse arbeidsmarkt blijft in het 2e kwartaal van 2019 goed presteren: toename aantal werkenden met 2 duizend personen en afname aantal werklozen met 2 duizend personen. 
  • Kwart Overijsselse bedrijven ervaart een tekort aan personeel. Vanaf 2014 duidelijk omslag in grootste belemmering van Overijsselse bedrijven te zien: van onvoldoende vraag naar een tekort aan arbeidskrachten
  • Omslagpunt in verwachtingen Overijsselse ondernemers over het toekomstige economische klimaat (komende drie maanden). 
Economische updates CBS en CPB: hoe zit het in de regio?

Deze week zijn een tweetal belangrijke updates over de Nederlandse economie verschenen. Het CBS publiceerde gegevens over de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019, terwijl het CPB de Augustusraming (concept Macro Economische Verkenning 2020) heeft gepubliceerd. Als regionaal arbeidsmarktplatform zijn we vooral geinteresseerd in de regionale arbeidsmarktsituatie, waar deze landelijke ontwikkelingen natuurlijk een grote invloed op hebben. In deze analyse staat de impact in Overijssel dan ook centraal. 

Landelijke updates kort samengevat
De Nederlandse economie groei in het 2e kwartaal van 2019 onafgebroken door. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Ook de arbeidsmarkt blijft goed presteren, de spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. 
Economen hadden als gevolg van de tanende wereldhandel, de handelsoorlog tussen de VS en China, de dreigende brexit en de haperende Duitse economie op een achteruitgang van deze omvang gerekend. Deze 'gure wind' zorgt er wel voor dat de groei van de Nederlandse economie in 2020 terug valt tot 1,4%. 
De werkloosheid blijft laag in 2020, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af. Het omslagpunt van de conjunctuur ligt daarmee achter ons. 

Overijsselse arbeidsmarkt blijft goed presteren

In het 2e kwartaal van 2019 is het aantal werkzame personen in Overijssel met 2 duizend toegenomen tot 599 duizend. De groei van het aantal werkenden ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee uit op 0,3 procent. In deze cijfers zijn zowel werknemers als zelfstandigen meegeteld. In een jaar tijd kwamen er 18 duizend banen bij, een toename van 3,1%. 
De Overijsselse groei van het aantal werkenden in het tweede kwartaal van 2019 kwam voor rekening van zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen steeg met 2 duizend tot 86 duizend. Het aantal werknemers beeld stabiel op 513 duizend. 

Werkzame personen, Overijsel (2e kw 2019)

Ook het aantal werklozen kende in Overijssel in het 2e kwartaal van 2019 een positieve ontwikkeling. Het aantal werklozen daalde met 2 duizend personen naar 19 duizend (werkloosheidspercentage 3,1%).  Het werkloosheidspercentage in Overijssel ligt iets onder het landelijke gemiddelde van 3,3%. In (vrijwel alle) provincies was er in het afgelopen kwartaal sprake van een afname van de werkloosheid. Vooral Groningen en Zuid-Holland kenden een relatief grote afname van de werkloosheid. In deze regio's ligt het niveau van de werkloosheid wel nog relatief hoog. 

Werkloosheidspercentage, naar provincie
Ruim een kwart bedrijven ervaart personeelstekort

Door de goede prestaties van de arbeidsmarkt is de spanning op de arbeidsmarkt sterk opgelopen. Dit is ook te merken bij de sentimenten van ondernemers. Vanaf 2014 is een duidelijke omslag in grootste belemmering van Overijsselse bedrijven te zien: van onvoldoende vraag naar een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 geeft ruim een kwart van de Overijsselse bedrijven (26,6%) aan last te hebben van een gebrek aan personeel. Vooral binnen de ICT, Vervoer en opslag en Verhuur en overige zakelijke diensten is de krapte in Overijssel groot. 

Ervaren belemmeringen bedrijfsleven, Overijssel
Conjunctuur over hoogtepunt heen

De economische voorspoed van de afgelopen jaren ging lange tijd vergezeld van een hoog vertrouwen bij Overijsselse ondernemers. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het niet-financiële bedrijfsleven, in Overijssel kende in het eerste kwartaal van 2019 een behoorlijke afname van 4,0 procentpunt. Het afgelopen kwartaal daalde het ondernemersvertrouwen in Overijssel iets tot 9,3. Ondanks het feit dat het ondernemersvertrouwen in Overijssel lager is dan een jaar geleden, bevindt het zich nog steeds op een hoog niveau (t.o.v. langjarig gemiddelde). 

Ondernemersvertrouwen, Overijssel

Als we kijken naar het sentiment van Overijsselse ondernemers over het economische klimaat in de komende drie maanden dan zien we een duidelijk omslagpunt.  Aan het begin van het derde kwartaal zijn er net iets meer Overijsselse ondernemers dat aangeeft dat het economisch klimaat, voor de onderneming, zich in de komende drie maanden zal verslechteren, dan verbeteren. Dit beeld sluit aan bij de recente prognoses van het CPB: de vaart gaat uit de economische groei. 

Oordeel economisch klimaat, Overijssel en Nederland
Werkloosheid stijgt licht in 2020, maar blijft uitzonderlijk laag

In de prognoses van het CPB wordt in 2020 als gevolg van de groeivertraging een lichte stijging van de Nederlandse werkloosheid voorzien: een toename van 25 duizend werklozen. Het werkloosheidspercentage stijgt van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2020. De werkloosheid blijft daarmee uitzonderlijk laag. Het is dan ook de verwachting dat de spanning op de Nederlandse en Overijsselse arbeidsmarkt in 2020 iets terug zal lopen, maar nog steeds op een hoog niveau zal liggen. 

 

POWERED BY

powered by