FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Personeelstekorten na corona

Belangrijke inzichten
  • Hugo Erken, econoom bij RaboResearch, geeft aan dat bijna een kwart van de ondernemers belemmeringen ervaart door personeelstekorten (Zie voor meer regionale inzichten de onderstaande grafieken).
  • De vacaturegraad was in 40 jaar niet zo hoog als nu. Er zijn aanzienlijk meer vacatures dan werklozen. Zie ook het artikel Recordaantal vacatures tweede kwartaal.
  • Naast het bekende tekort aan ICT'ers, zijn er inmiddels ook grote tekorten onder o.a. dierenartsen, loodgieters en beveiligers.
  • De Rabobank gaat ervan uit dat deze arbeidsmarktkrapte niet lang zal duren. Als de GGD's bijvoorbeeld hun test- en prikcapaciteit gaan afschalen, zullen pakweg 30.000 van hun werknemers moeten overstappen naar banen in andere sectoren.
  • Daarnaast zullen meer mensen naar nieuw werk gaan zoeken wanneer de overheid de overheidssteun voor zwakkere bedrijven intrekt en deze failliet gaan.
  • Tot nu toe zien we geen grote loonstijgingen om extra personeel te trekken, maar als de krapte langer aanhoudt, zouden de lonen in 2022 en 2023 met respectievelijk 3,1 en 3,6% kunnen stijgen; aanzienlijk meer dan de 2,4 en 2,5% die in het basisscenario voorzien worden.
  • Een scenario van voortdurende krapte kan o.a. voorkomen worden door meer 55-plussers aan een baan te helpen en jongeren beter te informeren over kansrijke opleidingen.

De onderstaande grafiek toont zowel landelijk als per provincie het percentage ondernemers dat belemmeringen ervaart door personeelstekorten (Met de filter kunt u de ontwikkeling per bedrijfstak zien. Klik ook op de regio's in de legenda om de lijnen van ongewenste regio's uit te schakelen). In deze grafiek wordt duidelijk zichtbaar dat het opengaan van de economie in 2021 tot sterke personeelstekorten heeft geleid. 

Aandeel ondernemers per bedrijfstak dat belemmeringen ervaart door personeelstekorten; landelijk en naar provincie

In de onderstaande grafiek kunt u zowel landelijk als per provincie gemakkelijker vergelijken welke bedrijfstakken de meeste belemmeringen door personeelstekorten kennen.

Aandeel ondernemers dat belemmeringen ervaart door personeelstekorten; naar bedrijfstak

Meer weten? Klik dan op de onderstaande link om het volledige artikel van Huge Erken op RTL Nieuws te lezen, of bezoek het dataportaal van ArbeidsmarktInZicht voor meer gerelateerde grafieken en artikelen over vacatures en ervaren belemmeringen onder ondernemers.

  RTL Nieuws: Personeelstekort: tijdelijk probleem of nieuwe realiteit?
  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by