FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Herstel Nederlandse economie zet door

Econome Lize Nauta van de Rabobank heeft een artikel gepubliceerd waarin gesteld wordt dat het herstel van de Nederlandse economie doorzet. Als reactie op de oplopende coronabesmettingen, heeft de overheid de coronamaatregelen aangescherpt. Waarschijnlijk zullen deze echter weinig effect zullen hebben op het herstel van de Nederlandse economie. Het aantal besmetting daalt inmiddels en de bezetting van de IC-bedden is niet zo fors gestegen als het aantal besmettingen. Daarom is de verwachting dat de maatregelen niet verder aangescherpt worden. Verder lijkt het er ook op dat tegen het einde van het jaar voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn, waardoor de overheid de maatregelen nog verder kan versoepelen.  De verwachting is dat de economie zich rond het derde kwartaal weer op het niveau van voor corona bevindt en dat het bbp in 2021 met 3,5% groeit.

Het positieve beeld dat Nauta schetst in haar artikel, wordt verder ondersteund door data uit de conjunctuurklok van het CBS. Na een dip als gevolg van de coronacrisis, laten het consumentenvertrouwen en ook de onderliggende indicatoren koopbereidheid en economisch klimaat een sterke positieve trend zien in de onderstaande grafieken. In deze grafieken zijn per indicator de provinciale ontwikkelingen te zien, en kunnen deze afgezet worden tegen de landelijke ontwikkeling (klik op de legenda-items onder de grafiek om lijnen uit te schakelen en regio's gemakkelijker met elkaar te vergelijken).

Het consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie, en hun eigen financiële situatie. De indicator geeft het gemiddelde weer van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten. De indicator is door middel van een tijdreeksmodel gecorrigeerd voor (seizoens)effecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie uit de hele tijdreeks. Als het consumententrouwen toeneemt, stijgt natuurlijk ook de binnenlandse consumptie en die is erg belangrijk voor de economie.

Consumentenvertrouwen provincies ten opzichte van Nederland
Onderliggende indicatoren: economisch klimaat en koopbereidheid.

Het consumentenvertrouwen is opgebouwd uit een aantal onderliggende indicatoren. Dat zijn o.a. de indicatoren economisch klimaat en koopbereidheid:

Economisch klimaat: indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie.

Koopbereidheid: indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie.

Deze indicatoren zijn op dezelfde manier als het consumentenvertrouwen gebaseerd op het saldo van het aantal positieve en negatieve antwoorden op vragen aan de consument over de verwachte economische situatie in de komende 12 maanden.

Economisch klimaat provincies ten opzichte van Nederland
Koopbereidheid provincies ten opzichte van Nederland

Meer weten over het herstel van de Nederlandse economie? Klik dan op de onderstaande link om het volledige artikel van Lize Nauta te lezen, of bezoek het dataportaal van ArbeidsmarktInZicht voor extra arbeidsmarktinformatie.

  RaboResearch: Herstel Nederlandse economie zet door
  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by