FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regional Innovation Scoreboard 2019

BElangrijkste Inzichten
  • Nederlandse provincies scoren relatief hoog op innovatie, in vergelijking met 226 regio's in 23 andere Europese landen. 
  • Sterk innovatieve regio's zijn belangrijk, omdat regio's een steeds sterkere rol binnen innovatieprocessen krijgen, vooral met publiek-private samenwerkingen. 
  • Limburg is als regio een 'strong innovator'.
  • Limburg doet het vooral goed op het gebied van leven lang leren, wetenschappelijke co-publicaties en Europese patentaanvragen.
  • Limburg doet het minder op het gebied van investeringen met betrekking tot non-R&D innovatie, en marketing en organisationele innovaties. 
  • Zeeland en Friesland hadden als 'moderate innovator', een relatief lage RIS-score, terwijl de drie Randstadprovincies en Noord-Brabant als'innovation leader' het hoogst scoorden.
Limburg scoort typering 'strong innovator'

Limburg wordt binnen het Regional Innovation Scoreboard (RIS), net als vijf andere provincies geclassificeerd als 'strong innovator'. Zeeland en Friesland zitten als 'moderate innovator' in de categorie daaronder, terwijl de drie Randstadprovincies en Noord-Brabant als 'innovation leader' juist het hoogst scoren. 

De score op de innovatieindex van de RIS is belangrijk, omdat regio's een steeds sterkere rol binnen innovatieprocessen krijgen. Het is op dit niveau dat overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht kunnen samenwerken op specifieke thema's. Innovatiebeleid binnen regio's zou dus een belangrijk aandachtspunt moeten zijn, een mening die gedeeld wordt door Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland: Regio's en Thema's.

Het Regional Innovation Scoreboard (RIS) is een instrument van de Europese Commissie om het innovatievermogen van Europese regio's te meten. Het RIS vormt de regionale vertaling van de bekendere European Innovation Scoreboard (EIS), die hetzelfde doet op het niveau van Europese landen. In verhouding met de EIS wordt de RIS veel sterker bepaald door indicatoren die wijzen op innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Als land scoort Nederland in de hoogste categorie (innovation leader) - waarin ook de Scandinavische lidstaten vallen. 

Regional Innovation Scoreboard, naar provincie
Innovatie in Limburg Vergeleken

De provincie doet het vooral goed op het gebied van een leven lang leren, wetenschappelijke co-publicaties en Europese patentaanvragen.

Limburg doet het minder goed qua marketing en organisationele innovatoren, en non-R&D innovatie-indicatoren.

Score van Limburg op innovatie-indicatoren
Ontwikkeling Ris-score 2011 - 2019

Sinds 2011 zijn er vijf edities van het regionale innovatie scorebord gepubliceerd, waardoor je in de tijd kunt vergelijken op welke indicatoren een regio relatief (veel) beter of minder is gaan scoren. Limburg heeft relatief de grootste inhaalslag gemaakt op het gebied van wetenschappelijke co-publicaties, terwijl de investeringen met betrekking tot non-research & development innovatie juist terugliepen t.o.v. 2011. 

Ontwikkeling van Limburg op RIS Innovatie-indicatoren
Meer informatie en verder lezen


EC, European Innovation Scoreboard (2019),
website
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), website
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), online tool
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), rapportage

Otto Raspe, Rabobank (2019), de regio als spin in het web van innovatie en groei

CBS, maatwerktabel met innovatie en R&D naar regio in Nederland, website


Blauw / groen: meer innovatief. Geel / rood: minder innovatief. Bron: EC, RIS. 

 

POWERED BY

powered by