FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regional Innovation Scoreboard 2019

BElangrijkste Inzichten
  • Nederlandse provincies scoren relatief hoog op innovatie, in vergelijking met 226 regio's in 23 andere Europese landen. 
  • Sterk innovatieve regio's zijn belangrijk, omdat regio's een steeds sterkere rol binnen innovatieprocessen krijgen, vooral met publiek-private samenwerkingen. 
  • Utrecht is als regio een 'innovation leader'. Hiermee valt Utrecht in dezelfde categorie als de overige twee Randstadprovincies en Noord-Brabant. Zeeland en Friesland hadden als 'moderate innovator', een relatief lage RIS-score.
  • Utrecht doet het vooral erg goed op het gebied van publiek-private co-publicaties, wetenschappelijke co-publicaties, een leven lang leren, en de bevolking met een tertiaire opleiding.
  • Utrecht doet het minder op het gebied van R&D investeringen in het bedrijfsleven, investeringen met betrekking tot non-R&D innovatie, en marketing en organisationele innovaties. 
Utrecht scoort typering 'innovation leader'

Utrecht wordt binnen het Regional Innovation Scoreboard (RIS), net als de overige twee Randstadprovincies en Noord-Brabant geclassificeerd als 'innovation leader'. Zeeland en Friesland zijn als 'moderate innovator' het minst innovatief, terwijl de overige provincies in de categorie 'strong innovator' vallen.

De score op de innovatieindex van de RIS is belangrijk, omdat regio's een steeds sterkere rol binnen innovatieprocessen krijgen. Het is op dit niveau dat overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht kunnen samenwerken op specifieke thema's. Innovatiebeleid binnen regio's zou dus een belangrijk aandachtspunt moeten zijn, een mening die gedeeld wordt door Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland: Regio's en Thema's.

Het Regional Innovation Scoreboard (RIS) is een instrument van de Europese Commissie om het innovatievermogen van Europese regio's te meten. Het RIS vormt de regionale vertaling van de bekendere European Innovation Scoreboard (EIS), die hetzelfde doet op het niveau van Europese landen. In verhouding met de EIS wordt de RIS veel sterker bepaald door indicatoren die wijzen op innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Als land scoort Nederland in de hoogste categorie (innovation leader) - waarin ook de Scandinavische lidstaten vallen. 

Regional Innovation Scoreboard, naar provincie
Innovatie in Brabant Vergeleken

De provincie doet het vooral erg goed op het gebied van publiek-private co-publicaties, wetenschappelijke co-publicaties, een leven lang leren, en de bevolking met een tertiaire opleiding.

Utrecht doet het relatief minder op het gebied van R&D investeringen in het bedrijfsleven, investeringen met betrekking tot non-R&D innovatie, en marketing en organisationele innovaties. 

Score van Utrecht op innovatie-indicatoren
Ontwikkeling Ris-score 2011 - 2019

Sinds 2011 zijn er vijf edities van het regionale innovatie scorebord gepubliceerd, waardoor je in de tijd kunt vergelijken op welke indicatoren een regio relatief (veel) beter of minder is gaan scoren. Utrecht heeft relatief de grootste inhaalslag gemaakt op het gebied van wetenschappelijke co-publicaties, terwijl investeringen met betrekking tot non-research & development innovatie terugliepen t.o.v. 2011. 

Ontwikkeling van Utrecht op RIS Innovatie-indicatoren

 

Meer informatie en verder lezen


EC, European Innovation Scoreboard (2019),
website
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), website
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), online tool
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), rapportage

Otto Raspe, Rabobank (2019), de regio als spin in het web van innovatie en groei

CBS, maatwerktabel met innovatie en R&D naar regio in Nederland, website


Blauw / groen: meer innovatief. Geel / rood: minder innovatief. Bron: EC, RIS. 

 

POWERED BY

powered by