FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Belangrijke inzichten
  • De gemiddelde baankansen van jongeren die in 2020 tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen, kenden een dip tijdens de tweede lockdown. Na de lockdown stegen de gemiddelde baankansen tot boven het niveau van voor de pandemie.
  • Het verschil in baankansen tussen opleidingsniveaus is echter groter dan voor de pandemie. Jongeren met relatief lage baankansen zijn harder geraakt tijdens de tweede lockdown en hun kansen herstellen zich maar deels. De baankansen van hoogopgeleide jongeren zijn daarentegen beter geworden tijdens de crisis.
  • Vooral mbo'ers met een bol-opleiding en jongeren zonder startkwalificatie hebben last van de pandemie.
  • Inmiddels werken minder jongeren in een coronagevoelige sector, zoals de horeca. In plaats daarvan werken ze nu vaker voor de overheid, in het onderwijs of de gezondheidszorg.
  • Jongeren die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn, hebben meestal een baan, maar deze is niet substantieel of onder het opleidingsniveau. Ook valt het zoeken naar een baan in combinatie met de coronamaatregelen een deel van de jongeren zwaar.
De monitor

SEO Economische Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut hebben met subsidie van ZonMw een monitor ontwikkeld, om de landelijke impact van de coronacrisis op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen. Deze monitor is de derde van vier halfjaarlijkse monitors die onderdeel uitmaken van een meerjarig onderzoek naar de impact van corona op de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt. Voor deze versie van de monitor zijn de baankansen van alle jongeren (16 tot 30 jaar) die in 2018-2019 (vlak voor de eerste lockdown) en na de zomer van 2020 de arbeidsmarkt opkwamen in kaart gebracht. Hiervoor zijn data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geanalyseerd. Deze kwantitatieve analyse wordt aangevuld met resultaten van interviews met jongeren, waardoor helder wordt welke succes- en faalfactoren zij ervaren bij de zoektocht naar een baan.

De resultaten van het onderzoek zijn langs drie lijnen gestructureerd. Eerst wordt het totaalbeeld beschreven van alle jongeren die vanuit het bekostigd onderwijs de arbeidsmarkt hebben betreden. Vervolgens richt de analyse zich op verschillen tussen opleidingsniveaus. Tot slot staan verschillen binnen opleidingsniveaus centraal. 

De Methode

Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over alle afgestudeerden in 2018-2019 via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft deze monitor een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in Nederland. Op deze gegevens worden statistische en econometrische analyses uitgevoerd om verschillen nader te analyseren.

Meer weten?

Klik op de onderstaande links om de webpagina van SEO over dit onderzoek te bezoeken, of de infographic van het onderzoek en het uitgebreide achtergrondrapport te downloaden.

  SEO: Webpagina onderzoek
  Infographic: Monitor 3
  Achtergrondrapport: Monitor 3

 

 

 

 


 

POWERED BY

powered by