FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Utrecht groeit, door natuurlijke aanwas en migratie

belangrijkste inzichten
  • Utrecht groeit, natuurlijke aanwas en migratiesaldo zijn positief
  • Trek naar Utrecht van bijna alle leeftijdsgroepen, ouderen verlaten vaker de regio
  • De grootste verhuisbewegingen vinden plaats met Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland

Het aantal inwoners van de provincie Utrecht is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 10 duizend mensen per jaar gegroeid. De helft van die groei komt uit natuurlijke aanwas. De andere helft wordt veroorzaakt door migratie, waarbij het binnenlands en het buitenlands migratiesaldo in de afgelopen tien jaar gemiddeld vrijwel even groot zijn. Vooral veel jongeren verhuizen voor hun studie naar Utrecht. De laatste jaren trekken ook steeds meer 30- tot 50-jarigen (met kinderen) naar Utrecht. Ouderen verlaten vaker de regio. Tussen Utrecht en alle andere provincies, op Noord-Holland na, bestaat een positief binnenlands migratiesaldo. 

In de periode 2013-2017 werden in de provincie Utrecht jaarlijks gemiddeld 14.500 mensen per jaar geboren en overleden er 9.400 mensen. Dat betekende dat de natuurlijke aanwas uitkwam op gemiddeld 5.100 mensen per jaar. In de vijf jaar daarvoor bedroeg de gemiddelde natuurlijke aanwas jaarlijks nog 6.500 mensen. Het migratiesaldo stijgt: in 2013 bedroeg het migratiesaldo 3.160 mensen en vier jaar later 6.150. Tweederde van deze groei komt door een toename van het buitenlands migratiesaldo. Op 1 januari 2018 had de provincie Utrecht 1.295.500 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling naar componenten, Utrecht
Trek naar utrecht van bijna alle leeftijdsgroepen

Veel jongeren trekken naar Utrecht om te gaan studeren. De provincie krijgt er jaarlijks bijna 2.000 mensen tussen 15 en 25 jaar bij. Na de studie verlaat een flink deel Utrecht weer. De laatste jaren kent de provincie Utrecht echter ook in de leeftijdsgroepen 25- tot 30-jarigen en 30- tot 50-jarigen een positief binnenlands migratiesaldo. Mensen ouder dan vijftig jaar verlaten de provincie vaker dan dat ze zich er vestigen. 

Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, Utrecht
UTRECHT TREKT INWONERS UIT ANDERE PROVINCIES

In de afgelopen vijf jaar kreeg de provincie Utrecht gemiddeld bijna 2.500 inwoners per jaar erbij als gevolg van binnenlandse verhuizingen. Vanuit Utrecht vestigen zich alleen meer mensen in  Noord-Holland, dan er vanuit Noord-Holland richting Utrecht verhuizen. Het binnenlands migratiesaldo met de overige provincies is positief. De stroom van verhuisbewegingen is het grootst tussen Utrecht en Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland. 

Binnenlands migratiesaldo naar regio, Utrecht

POWERED BY

powered by