FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

UWV arbeidsmarktprognoses 2022-2023: Zuid-Holland

Belangrijke inzichten
 • Het snelle economisch herstel na de coronapandemie maakt plaats voor nieuwe economische onzekerheden door de oorlog in Oekraïne.

 • De hoeveelheid gewerkte uren en het aantal banen neemt nog steeds toe in 2022 en 2023, maar de groei neemt wel af. Daarnaast groeit het aantal gewerkte uren sneller dan het aantal banen.

 • Het aantal gewerkte uren per werknemersbaan herstelt zich weer tot het niveau van voor de coronacrisis. Voor zelfstandigen blijft het aantal gewerkte uren achter en komt dit nog niet terug op het oude niveau.

 • In 2022 zal het aantal vacatures verder toenemen, maar het zal teruglopen in 2023 tot net boven het niveau van 2021. De krapte op de arbeidsmarkt is veelal een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan.

 • Uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022-2023 blijkt dat de werkgelegenheid in Zuid-Holland verder zal herstellen in 2022. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid, wat zijn weerslag heeft op deze prognoses.

 • Er wordt in heel Zuid-Holland een toename van het aantal banen verwacht in de uitzendbranche, horeca en specialistische zakelijke diensten. De uitzendbranche en horeca zijn hard geraakt door de coronacrisis maar maken nu een sterke groei door. De groei in deze sectoren wordt met name gerealiseerd in 2022. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

 • Er wordt echter in de hele provincie ook een krimp verwacht in sectoren als de detailhandel en industrie. De toenemende automatisering, digitalisering en de oorlog in Oekraïne zijn hier de voornaamste reden voor.

 • In de arbeidsregio Haaglanden wordt een toename van 10.100 banen (2,2%) verwacht en komt uit op 477.700. Specifiek in deze regio wordt er ook een toename in de sectoren onderwijs en bouwnijverheid verwacht. Daarnaast wordt er een krimp verwacht in de sector vervoer & opslag.

 • Het aantal banen in de regio Holland Rijnland zal in 2022 en 2023 waarschijnlijk toenemen met 4.900 (2,1%) en komt uit op 236.200.

 • In de regio Midden-Holland wordt een groei van 2.000  banen (2,4%) verwacht en komt uit op 84.600. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing wordt er in Midden-Holland ook een toename verwacht binnen de sector zorg & welzijn. Daarnaast worden er ook meer banen verwacht binnen de ICT sector.

 • In de arbeidsregio Zuid-Holland Centraal wordt een toename van 2.200 (1,6%) banen verwacht en komt neer op 133.700. Er wordt in Zuid-Holland Centraal ook een toename verwacht van het aantal banen in de bouwnijverheid sector. Er wordt echter een daling verwacht in de financiële diensten sector.

Landelijk

Na een teruggelopen productie in 2020 (-3,8%) door de coronapandemie, herstelde deze zich in 2021 weer tot 1,2% boven het niveau van 2019. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een economische groei van 3,6%  in 2022 en een groei van 1,7% in 2023. Deze schatting is echter voor de Russische inval in Oekraïne gemaakt. Er werd wel al rekening gehouden met een hogere inflatie door gestegen gasprijzen. Doordat de internationale ontwikkelingen elkaar snel opvolgen (vb. recente lockdowns in China vanwege het coronavirus), is elke prognose nu met veel onzekerheid omgeven.  

De groei in de werkgelegenheid is het grootst buiten de Randstad. De drie regio’s met de grootste groei van het aantal werknemersbanen zijn Flevoland (3,7%), Midden-Brabant (3,5%) en Zuidoost-Brabant (3,2%). De minste groei zit in Midden-Limburg (1,1%), Zuid Kennemerland en IJmond (0,9%) en Zuid-Limburg (0,7%).

lees de volledige prognose
 

UWV Arbeidsmarktprognose: Nederland

UWV Arbeidsmarktprognose:  Haaglanden

UWV Arbeidsmarktprognose: Holland Rijnland

UWV Arbeidsmarktprognose: Midden-Holland

UWV Arbeidsmarktprognose: Zuid-Holland Centraal

POWERED BY

powered by