FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Arbeidsmarktspanning

Om inzicht te geven in de spanning op de arbeidsmarkt maken we gebruik van de indicatoren spanningsindicator (UWV), tekort aan arbeidskrachten (CBS) en personeelssterkte (CBS). De indicatoren laten over het algemeen een zelfde trend zien. De spanningsindicator (naar beroep) is de verhouding van het aantal openstaande vacatures en het direct beschikbaar aanbod. De indicator tekort aan arbeidskrachten (naar bedrijfstak) geeft het aandeel bedrijven weer dat aangeeft een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten. De indicator personeelssterkte (naar bedrijfstak) geeft inzicht in de mate waarin ondernemers verwachten om hun personeelsbestand uit te breiden of krimp voorzien.

Spanningsindicator UWV

Ontwikkeling spanningsindicator

Hoe groot is de krapte op de arbeidsmarkt in de regio? Wat is de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarktspanning in de afgelopen kwartalen geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om naast de totale arbeidsmarktspanning inzicht te krijgen in de arbeidsmarktspanning naar beroepsniveau.
Om inzicht te geven in de regionale arbeidsmarktkrapte maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt berekend door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Indien de waarde van de indicator groter is dan 1,5 dan is er sprake van een ‘krappe’ arbeidsmarktsituatie.

Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Spanningsindicator, naar regio

Kent de regio een relatief hoge of lage arbeidsmarktspanning? Welke verschillen bestaan er tussen regio’s? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verschillen in de arbeidsmarktspanning naar beroepsniveau.
Om inzicht te geven in de regionale arbeidsmarktkrapte maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt berekend door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Indien de waarde van de indicator groter is dan 1,5 dan is er sprake van een ‘krappe’ arbeidsmarktsituatie.

Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Spanningsindicator, naar beroepsniveau

Welke verschillen bestaan er in de regionale arbeidsmarktspanning naar beroepsniveau? Welk beroepsniveau kent de hoogste arbeidsmarktspanning? Ligt de arbeidsmarktspanning hoger voor de hogere of lagere beroepsniveaus?
Om inzicht te geven in de regionale arbeidsmarktkrapte maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt berekend door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Indien de waarde van de indicator groter is dan 1,5 dan is er sprake van een ‘krappe’ arbeidsmarktsituatie.

Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Spanningsindicator naar beroep

Ontwikkeling spanningsindicator, naar beroepsklasse

Hoe groot is de krapte op de arbeidsmarkt in de regio naar beroepsklasse? Wat is de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse in de afgelopen kwartalen geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om een van de 13 verschillende beroepsklassen te selecteren.  
Om inzicht te geven in de regionale arbeidsmarktkrapte maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt berekend door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Indien de waarde van de indicator groter is dan 1,5 dan is er sprake van een ‘krappe’ arbeidsmarktsituatie.

Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Ontwikkeling spanningsindicator, naar beroepsgroep

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Spanningsindicator, naar beroepsklasse

Welke verschillen bestaan er in de regionale arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse? Welk beroepsklasse kent de hoogste arbeidsmarktspanning? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de verschillen in de regionale arbeidsmarktspanning tussen beroepsklassen voor eerdere kwartalen te bekijken.
Om inzicht te geven in de regionale arbeidsmarktkrapte maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt  berekent door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Indien de waarde van de indicator groter is dan 1,5 dan is er sprake van een ‘krappe’ arbeidsmarktsituatie.

Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Tekort aan arbeidskrachten

Ontwikkeling tekorten aan arbeidskrachten

Hoeveel bedrijven in de regio ervaren tekorten aan personeel? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aandeel bedrijven dat een tekort aan arbeidskrachten ervaart.  Wat is de regionale ontwikkeling van het door ondernemers ervaren personeelstekort in de afgelopen kwartalen geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om naast het totale tekort aan arbeidskrachten in de regio ook inzicht te krijgen in de ervaren personeelstekorten naar branche.

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het aandeel bedrijven in de regio dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de omvang  van de belemmeringen naar categorie voor eerdere kwartalen te bekijken.  

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Tekort aan arbeidskrachten naar regio

Kent de regio in een bedrijfstak een relatief hoog of laag tekort aan arbeidskrachten? Welke verschillen bestaan er tussen regio’s in het door ondernemers ervaren personeelstekort naar bedrijfstak?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de verschillen in het tekort aan arbeidskrachten nar bedrijfstak voor eerdere kwartalen te bekijken.

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Tekort aan arbeidskrachten naar bedrijfstak

Tekort aan arbeidskrachten, naar sector, Nederland

Welke verschillen bestaan er in het regionale tekort aan arbeidskrachten naar bedrijfstak? Ondernemers in welke bedrijfstak ervaren het grootste personeelstekort?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de sectorale verschillen in het tekort aan arbeidskrachten voor eerdere kwartalen te bekijken.

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Belemmeringen bedrijfsleven naar sector, naar categorie, Nederland

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers binnen een bedrijfstak ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het regionale aandeel bedrijven in een bedrijfstak dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om een bedrijfstak te selecteren.

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Personeelssterkte

Ontwikkeling personeelssterkte verwachting

Wat zijn de verwachtingen van ondernemers in de regio over de toekomstige werkgelegenheid voor de komende drie maanden? Hoeveel ondernemers verwachten per saldo een toe- of afname van het personeelsbestand? Wat is de ontwikkeling van het saldo personeelssterkte in de afgelopen kwartalen geweest?

De personeelssterkte geeft inzicht in de te verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende maanden en is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname.

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provincie
waarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Verwachting versus ontwikkeling personeelssterkte

In hoeverre komen de regionale verwachtingen van ondernemers overeen met de gerealiseerde ontwikkeling van het personeelsbestand? Is het verschil tussen verwachting en realisatie op het gebied van de personeelssterkte in de regio de afgelopen maanden groter of kleiner geworden?

De personeelssterkte geeft inzicht in de te verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende maanden en is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Naast een doorkijk naar de verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan werkgevers ook gevraagd naar de gerealiseerde ontwikkeling in de afgelopen drie maanden.

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Verwachtingen personeelssterkte komende maanden, Nederland

Welke verschillen bestaan er in de regionale verwachtingen van ondernemers over de toekomstige werkgelegenheid voor de komende drie maanden naar bedrijfstak? Ondernemers in welke bedrijfstak verwachten het vaakst dat het personeelbestand zal toenemen? In welke bedrijfstak zijn de ondernemers het minst positief over de toekomstige personeelssterkte?

De personeelssterkte geeft inzicht in de te verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende maanden en is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname.

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

POWERED BY

powered by