FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Investeringen

Binnen het thema investeringen geven we inzicht in de ontwikkeling en het niveau van de regionale investeringen. Hoe groot is de jaarlijkse investering in materiële vaste activa? Is deze omvang het afgelopen jaar toe- of afgenomen? Kent de regio een relatief hoge of lage investeringsquote? Wat is de samenstelling van de investeringen naar type en bedrijfstak? Welke bedrijfstakken kennen een relatief hoge investeringsquote? Verwachten ondernemers het komende jaar meer of minder te gaan investeren?  In hoeverre wijkt de realisatie van het aantal investeringen af van de verwachte ontwikkeling?

POWERED BY

powered by