FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Specialisatie regio

Binnen het thema specialisatie regio geven we inzicht in sectoren, beroepen en opleidingsniveaus waarin een regio gespecialiseerd is. Om de specialisatie van een regio vast te stellen zetten we het regionale aandeel van een sector, beroep of opleidingsniveau af tegen het landelijk aandeel (specialisatiegraad). Als het regionale aandeel lager is dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 1 (ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel in de regio is de specialisatiegraad hoger dan 1 (oververtegenwoordiging). We geven inzicht in de regionale specialisatie in termen van arbeidsplaatsen (sector), werkenden (beroep en opleidingsniveau), vestigingen (sector) en toegevoegde waarde (bedrijfstak).

Arbeidsplaatsen naar sector

Specialisatiegraad sectoren (arbeidsplaatsen)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Ontwikkeling specialisatiegraad sectoren (arbeidsplaatsen), laatste 4 jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Specialisatiegraad sectoren (arbeidsplaatsen), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Werkenden naar beroep

Specialisatiegraad naar beroepsklasse (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(02-04-2024)

Ontwikkeling specialisatiegraad naar beroepsklasse (werkenden), laatste 5 jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(02-04-2024)

Specialisatiegraad naar beroepsklasse (werkenden), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(02-04-2024)

Werkenden naar opleiding

Specialisatiegraad naar opleidingsniveau, detail (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Ontwikkeling specialisatiegraad naar opleidingsniveau, detail (werkenden), laatste 5 jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Specialisatiegraad naar opleidingsniveau, detail (werkenden), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Vestigingen naar sector

Specialisatiegraad sectoren (vestigingen)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA(24-06-2024)

Ontwikkeling specialisatiegraad sectoren (vestigingen), laatste 4 jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA(24-06-2024)

Specialisatiegraad sectoren (vestigingen), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA(24-06-2024)

POWERED BY

powered by