FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Producentenvertrouwen is historisch laag in Utrecht

Belangrijkste inzichten
  • Het producentenvertrouwen in Nederland is in april met een daling van 0,2 naar -28,7 op een historisch dieptepunt beland (sinds de metingen begonnen in 1985).
  • Het aandeel ondernemers dat denkt dat de economische vooruitzichten de komende drie maanden zullen verslechteren, is ook nog nooit zo hoog geweest. 
  • In Utrecht zijn ondernemers in de bedrijfstakken dienstverlening en industrie het meest negatief. Er zijn 70 procentpunt meer ondernemers negatief dan neutraal of positief.
  • Utrechtse ondernemers in de bedrijfstak detailhandel zijn ook negatief, maar relatief minder. Het verschil van negatief met neutraal of positief is hier 48 procentpunt.
  • Er is behoorlijk veel regionale spreiding in de economische verwachtingen voor de komende drie maanden. 

Het CBS heeft in april 2020 de nieuwe maandelijkse cijfers over het producentenvertrouwen uitgebracht. Deze bleken, in reactie op de economische gevolgen van het coronavirus, historisch laag. Als we kijken naar de verwachtingen die ondernemers hebben over het economische klimaat in de komende drie maanden, krijgen we het volgende beeld. 

In Utrecht vooral de bedrijfstakken dienstverlening en industrie negatief

In Utrecht zijn ondernemers in de bedrijfstakken dienstverlening en industrie het meest negatief. Er zijn 70 procentpunt meer ondernemers negatief dan neutraal of positief. Utrechtse ondernemers in de bedrijfstak detailhandel zijn ook negatief, maar relatief minder sterk. Het verschil tussen negatief en neutraal of positief is hier 48 procentpunt. 

Verwachte economische klimaat komende 3 maanden; Utrecht
Regionale spreiding van verwachtingen 

Hoewel het bovenstaande de stand van zaken voor Utrecht schetst, zijn de regionale verschillen relatief groot, wat de verwachtingen voor het economische klimaat betreft. De visualisatie hieronder laat bijvoorbeeld zien dat ondernemers in de detailhandel in Groningen, Drenthe en Gelderland, de minst negatieve verwachtingen hebben voor hun bedrijfstak, terwijl de ondernemers in overige provincies een stuk negatiever oordelen, met Flevoland als absolute koploper. Dat gezegd hebbende, zelfs de minste negatieve provincies oordelen nog altijd (zeer) negatief; iets wat bij de volgende vergelijkingen niet vergeten moet worden.

Verwachte economische klimaat voor de komende drie maanden: detailhandel

De bedrijfstak dienstverlening laat eveneens een gevarieerd regionaal beeld zien. Zo hebben Drentse ondernemers in deze bedrijfstak de meest negatieve verwachtingen, terwijl ondernemers in Zuid-Holland het minst negatief zijn. Utrecht is een middenmoter.

Verwachte economische klimaat voor de komende drie maanden: dienstverlening

Wat de bedrijfstak industrie betreft, verschillen de verwachtingen van ondernemers ook sterk per provincie. Zo steekt Friesland met kop en schouders boven de rest uit wat het gebrek aan ondernemersvertrouwen betreft, terwijl Drentse ondernemers in deze bedrijfstak de nabije toekomst aanzienlijk minder somber inzien. Ook hier geeft Utrecht een gemiddeld beeld weer.

Verwachte economische klimaat voor de komende drie maanden: industrie
Lees meer

POWERED BY

powered by