FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

FaillissementsAtlas beschikbaar voor West-Brabant en Limburg

Belangrijkste inzichten
  • In de tweede week van april zijn in de  provincie Noord-Brabant 14 bedrijven failliet verklaard, terwijl er dit 6 waren in de provincie Limburg.  Dit blijkt uit de laatste CBS-cijfers die door de coronacrisis wekelijks gepubliceerd worden. 
  • Om een gedetailleerder inzicht in de lokale ontwikkeling van het aantal faillissementen te verkrijgen heeft Etil de FaillissementsAtlas ontwikkeld. Het betreft een openbare (gratis) atlas die Etil vanuit haar publieke rol ontwikkeld heeft om overheden te ondersteunen in haar economisch beleid. 
  • De FaillissementsAtlas biedt op gemeenteniveau inzicht in het aantal faillissementen per maand, waarbij het mogelijk is om in te zoomen op het aantal faillissementen per sector en bedrijfsgrootte. 
  • De Atlas is momenteel beschikbaar voor de provincies Limburg en Zeeland en de regio West-Brabant. De komende weken gaan we onderzoeken of we de Atlas kunnen uitbreiden naar een landelijke openbare Atlas.
faillissementenatlas

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. In de tweede week van april zijn in de  provincie Noord-Brabant 14 bedrijven failliet verklaard, terwijl er dit 6 waren in de provincie Limburg.  Qua ontwikkeling van het aantal faillissementen is het nog een beetje stilte voor de storm. Zo kunnen tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement enkele weken zitten. Daarnaast is het onzeker welke impact het noodpakket dat het kabinet opgezet heeft om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen zal hebben. 

Op regionaal niveau worden de totalen per provincie gepubliceerd. Om het inzicht in de lokale ontwikkeling van het aantal faillissementen te vegroten heeft Etil de afgelopen weken de ontwikkeling van de FaillissementsAtlas op zich genomen. Het betreft  een openbaar toegankelijke Atlas welke maandelijks de faillissementen in kaart brengt en analyseert. De ontwikkeling van deze Atlas heeft Etil op eigen initiatief vanuit haar maatschappelijke rol op zich genomen. Het heeft tot doel om de economische gevolgen van het Coronavirus in kaart te brengen en om beleidsmakers en bedrijfscontactfunctionarissen een instrumentarium te geven om deze gevolgen beleidsmatig te kunnen tackelen, en om wellicht de getroffen ondernemers te kunnen ondersteunen.

Inzichten in aantal faillissementen naar sectoren en branches en bedrijfsgrootte op lokaal niveau

In de Atlas worden niet alleen de algemene trends per maand weergegeven, maar kan ook ingezoomd worden op de sectoren en branches, bedrijfsgrootte en verschillende schaalniveaus (zie onderdelen Omvang en Ontwikkeling). Daarnaast wordt ook ingegaan op de individuele faillissementen (zie onderdeel Radar) en analyses (zie onderdeel Factsheets). In de verschillende onderdelen is in de infobox (als u op de kaart klikt verschijnt een infobox) een link opgenomen naar de desbetreffende factsheet en in de radar ook naar de afzonderlijke faillissementsverslagen in het landelijke “Centraal Insolventieregister”. 

In de Atlas is momenteel informatie opgenomen op basis van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de regio’s Zeeland, West-Brabant en Limburg. De komende weken gaan we onderzoeken of we de Atlas kunnen uitbreiden naar een landelijke Atlas (FaillissementsAtlasNL). We houden u daarvan op de hoogte.

Meer informatie

Voor vragen over de FaillissementsAtlas of om u in te schrijven voor de maandelijkse update kunt u contact opnemen met Roger Vaessens, r.vaessens@etil.nl

 

POWERED BY

powered by